Press

Pressmeddelande | 2018-05-04

Kort bindningstid fortsatt vanligast på nya lån

Under april valde 77 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är precis samma nivå som i mars.

Det mest populära valet bland de som tecknade nya bolån under april var tremånaders bindningstid som 77 procent valde, vilket är precis samma andel jämfört med i mars. 12 procent valde ettårig bindningstid vilket är en ökning med en procentenhet sedan i mars. 6 procent valde att binda på två år, och 4 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

– Kortast möjliga bindningstid är fortfarande det mest populära valet för den som tecknar nytt bolån. Den höga andelen som väljer kortast bindningstid indikerar att den som tecknar nya bolån delar uppfattningen med många marknadsbedömare att en höjning kan komma först i slutet av året, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2018

Tabell över fritidshusranking 2018


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Tabell över fördelning av bindningstider på nyutlåning


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se