Press

Pressmeddelande | 2018-04-26

Mäklarbarometern prognos: ökad aktivitet på villamarknaden i Malmö

Utbud och efterfrågan bedöms öka andra kvartalet, stillastående priser och kortare förmedlingstider på både bostadsrätter och villor, konstaterar fastighetsmäklarna i SBAB:s Mäklarbarometer.

I Mäklarbarometern har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna bedömer hur senaste kvartalet varit och gör en prognos över kommande. I och med att fastighetsmäklare kommer så nära affären och hör hur både säljarna och köparna resonerar kan de tidigt fånga upp det som senare syns i statistiken. Alla diagram över prognoser bifogas.

StorMalmö första kvartalet 2018

Minskat utbud av både bostadsrätter och villor
Under första kvartalet minskade utbudet på framför allt bostadsrättsmarknaden. Framför allt minskade utbudet av villor till salu. Första kvartalet med månaderna januari, februari och mars är normalt sett den tid på året då marknaden kommer igång igen efter vintervilan. Framför allt brukar aktiviteten öka i mars. Så blev det inte i år.

Oförändrad efterfrågan
Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad under första kvartalet 2018. 43 procent bedömde det som att efterfrågan på bostadsrätter var oförändrad och 49 procent att efterfrågan minskade på villor under förra kvartalet. 31 procent bedömer att efterfrågan minskade på bostadsrätter, 32 procent bedömer att efterfrågan på villor ökade under föregående kvartal.

Oförändrade priser på villor, sjunkande på bostadsrätter första kvartalet
Fastighetsmäklarna har olika syn på prisutvecklingen under föregående kvartal, 50 procent bedömer att priserna sjönk på bostadsrätter, 54 procent bedömde att villapriserna stod stilla.

Längre tid att sälja bostäder
70 procent bedömde att det tog längre tid att förmedla en bostadsrätt första kvartalet, 55 procent bedömer att försäljningstiderna blev längre för att sälja en villa. Följt av oförändrat lång tid, 28 procent gör den bedömningen för bostadsrätter, 21 procent på villasidan.


StorMalmö prognos andra kvartalet 2018

Utbud och efterfrågan ökar
81 procent bedömer att antalet villor till salu kommer att öka, 65 procent är av samma uppfattning om utbudet av bostadsrätter. Efterfrågan bedöms öka för både småhus och bostadsrätter andra kvartalet 2018. 64 procent bedömer ökad efterfrågan på bostadsrätter, 68 procent gör den bedömningen för småhus.

Oförändrade till svagt stigande priser andra kvartalet
Den mest framträdande prognosen är att priserna står stilla under andra kvartalet 2018. 67 procent gör den prognosen för bostadsrätter, 64 procent för småhuspriserna. 33 procent bedömer att priserna på bostadsrätter kommer att öka något. 36 procent delar den uppfattningen om priserna på småhus

Kortare förmedlingstid att vänta
Den mest tongivande prognosen är att det kommer att ta kortare tid att förmedla en bostad kommande kvartal. 46 procent gör bedömningen att förmedlingstiden blir kortare för bostadsrätter kommande tremånadersperiod. 54 procent delar den uppfattningen förmedlingstider för småhus. Om förmedlingstiden inte blir kortare bedöms den bli oförändrad, 23 respektive 46 procent gör den prognosen

– Det blir, om fastighetsmäklarnas prognos för bostadsmarknaden i StorMalmö andra kvartalet slår in, en ökad aktivitet på framför allt villamarknaden där både utbud och efterfrågan bedöms öka. Men den som förväntar sig kraftigt stigande priser blir besviken, om mäklarnas prognos besannas präglas kommande kvartal av oförändrade priser, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 26 mars till 9 april.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se