Press

Pressmeddelande | 2018-04-23

SBAB genomför organisations- och företagsledningsförändring

SBAB har beslutat om vissa organisationsförändringar i syfte att bättre och snabbare kunna möta nya kundbehov, samt för att anpassa verksamheten till den allt snabbare förändringstakten på marknaden.

Förändringarna medför bland annat att två enheter i företagsledningen upphör (Privatmarknad och Samarbeten & Affärsutveckling), samt att tre enheter tillkommer till företagsledningen i form av Data Science, Kundupplevelse och Kundservice. Enheten Operations blir efter vissa ansvarsförändringar Affärsspecialister. Kredit & Risk blir efter vissa ansvarsförändringar Risk.

Chef Kundservice blir Kristina Frid, tidigare chef för Kundcenter inom Privatmarknad. Tillförordnad chef för Kundupplevelse blir Charlotta Selin, tillika chef för Produktägare, till dess att ny chef för Kundupplevelse rekryterats. Tillförordnad chef för Data Science blir CIO Klas Ljungkvist, till dess att ny chef för Data Science rekryterats.

Organisationsförändringarna medför inga personalnedskärningar. Förändringarna träder i kraft per den 1 maj. Förändringarna i företagsledningen medför att Daniel Ljungel lämnar företagsledningen och blir chef för Affärsutveckling, samt att Kristina Frid och Charlotta Selin tillträder i företagsledningen. Företagsledningen består från och med 1 maj av följande funktioner; VD (Klas Danielsson), Ekonomi & Finans (CFO Mikael Inglander), Risk (CRO Peter Svensén), Affärsspecialister (chef Sara Davidgård), Tech (CIO Klas Ljungkvist), Data Science (t.f. CDO Klas Ljungkvist), HR (chef Carina Eriksson), Kundservice (chef Kristina Frid), Kundupplevelse (t.f. chef Charlotta Selin), Hållbarhet & Kommunikation (chef Malin Pellborn) och Företag & Brf (chef Tim Pettersson).


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se