Press

Pressmeddelande | 2018-04-23

Samsyn om pris på bostadsrätter i StorStockholm

I SBAB:s senaste Mäklarbarometer besvarade fastighetsmäklare i landets tre storstadsregioner frågan om köpare och säljare har samma uppfattning om pris. Överlag finns en samstämmig uppfattning om prisläget, men vissa regionala avvikelser förekommer. StorStockholm utmärker sig, 88 procent av fastighetsmäklarna bedömer att det finns en samsyn om prisläget på bostadsrätter. Längst ifrån varandra står köpare och säljare på småhusmarknaden i StorMalmödär endast 67 procent av mäklarna gör bedömningen att köpare och säljare av småhus har samma uppfattning om pris.


StorStockholm
I StorStockholm bedömer 88 procent av fastighetsmäklarna att köpare och säljare på bostadsrättsmarknaden har samma uppfattning om pris. Något färre på småhusmarknaden, 79 procent.

StorMalmö
77 procent av fastighetsmäklarna upplever att köpare och säljare av bostadsrätter har samma uppfattning om pris, 67 procent bedömer det avseende småhusmarknaden.

StorGöteborg
I StorGöteborg bedömer 79 procent att köpare och säljare av småhus har samma uppfattning om pris. På bostadsrättsmarknaden något färre, 75 procent.

– I tider av prisförändring anpassar vi oss olika snabbt, och kan ha väsentligt olika uppfattning om pris. Köpare kan tro att det är outletpriser och vill göra fynd och säljare håller sig gärna vid förhoppningen om ett högt pris. Vad vår undersökning visar är att köpare och säljare kommit längst i anpassningen till ett nytt prisläge på bostadsrättsmarknaden i StorStockholm. Däremot har man en bit kvar i anpassning på, framför allt, småhusmarknaden i StorMalmö, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Undersökningen visar att människor har ungefär samma uppfattning om försäljningspriserna i storstäderna.

– En samsyn i uppfattning om pris borgar för att fler avslut kan göras. Efter en period med lägre aktivitet på marknaden kan detta tyda på att marknaden är på väg att ta fart igen, säger Claudia Wörmann.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 26 mars till 9 april. Hela rapporten med prognoser för storstadsregionerna i Sverige publiceras under vecka 17.

 

Mäklarnas bedömning om avståndet mellan köpare och säljare

Tabell över fritidshusranking 2018


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se