Press

Pressmeddelande | 2018-04-04

Fler kvinnor än män tycker att amorteringsreglerna är svåra att förstå

I en nyligen genomförd undersökning av SBAB fick 1 004 personer svara på frågor om amortering. 23 procent av kvinnorna tycker att det är svårt att förstå amorteringsreglerna, endast 12 procent av männen.

Flera undersökningar, både i Sverige och i andra länder, konstaterar att det ekononomiska självförtroendet är lägre bland kvinnor än män. Att ha grundläggande ekonomiska kunskaper och kunna ta till sig ekonomisk information lägger grunden för att kunna fatta välavvägda privatekonomiska beslut i sitt liv.

– Att fler kvinnor än män upplever att de har svårt att förstå amorteringreglerna bekräftar bilden av att informationen måste bli tydligare. Privatekonomiska beslut, stora som små, upplevs av många som stressande. Det blir ju inte inte bättre av att det är svårt att förstå regelverk som exempelvis amorteringsregler. Låg förståelse kan leda till felaktiga beslut som får stor påverkan på ens privatekonomi, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

När det gäller amorteringsreglerna får den som söker bolån hjälp att reda ut begreppen när nya lån tecknas, vilket minskar risken för felaktiga beslut. Sannolikt finns det mängder av ekonomisk information som är svår att förstå utöver den om amortering, där den som ska fatta beslutet inte får den hjälp som behövs.

Claudia Wörmanns förslag på åtgärder för att öka den ekonomiska förståelsen i samhället:

  1. Människor har olika förmåga att ta till sig information. Därför bör vi i branschen, bankerna, institutionerna, media och andra som kan påverka, anpassa informationen efter nivå och kommunikationsvägar.

  2. In med privatekonomi i skolan, tidigt, mycket och ofta. Genom att öka den ekonomiska kunskapen i unga år minskar risken att fatta felaktiga beslut senare i livet.

  3. Till dig som tycker att det är svårt; skäms inte för det, fråga, var öppen med att du tycker att det är svårt. Och fatta inte beslut om din privatekonomi som du inte har full koll på.


Om undersökningen
En webbundersökning genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. Den besvarades av 1 004 personer i åldern 18-80 år, med riksrepresentativt urval. Undersökningen var aktiv mellan den 9-13 mars.


För mer information kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se