Press

Pressmeddelande | 2018-03-28

SCBC:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovisning 2017 har idag publicerats på sbab.se/IR.

Bilagor: SCBC:s årsredovisning 2017


För mer information vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

 

Denna information är sådan information som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET.