Press

Pressmeddelande | 2018-03-28

SBAB:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

SBAB Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2017 (inklusive hållbarhetsredovisning)
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017 (Basregelverkets Pelare 3)

Samtliga publikationer hittas via sbab.se/ir.

Bilagor: Årsredovisning 2017 och Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017.


För mer information vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

 

Denna information är sådan information som SBAB Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET.