Press

Pressmeddelande | 2018-03-26

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl. 10.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, måndagen den 26 mars. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 26 mars.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats
www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.


För mer information vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se