Press

Pressmeddelande | 2018-03-05

8 av 10 valde rörlig ränta i februari

Under februari valde 76 procent av alla som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på den kortaste tid som erbjuds, tremånadersräntan, den som också brukar kallas rörlig ränta.

22 procent valde bindningstid på mellan ett och fyra år. De mest populära valen efter tremånaders bindningstid är ettårig och tvåårig bindningstid på 10 respektive 8 procent, samt treårig bindningstid på drygt 4 procent.

– Att de allra flesta väljer den kortaste bindningstiden på bolån är inget nytt, så har det sett ut länge. Men jag hade kanske trott att fler skull välja att binda med tanke på att prisutvecklingen på bostadsmarknaden varit och fortfarande är lite osäker, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2018

Graf över hur sparandet ser ut vid olika inkomster

Även befintliga bolåntagare väljer rörligt
Bolåntagare som har låneavtal som villkorsändras, dvs de lån där låntagaren kan välja ny räntebindningstid, väljer även de i störst utsträckning kortast möjliga räntebindningstid.

– Det är viktigt att du vet vilket val du gör och varför. Kortare bindningstid kräver mer av dig, att du håller koll på din ränta. Å andra sidan kan en del bolåntagare känna sig trygga med att välja en längre bindningstid för att veta den exakta kostnaden en längre tid trots att man får en något högre ränta, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Statistik över nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se