Press

Pressmeddelande | 2018-02-05

SBAB höjer listräntan för bolån med två till tio års bindningstid

SBAB höjer listräntan för bolån med två till tio års bindningstid med 0,05–0,10 procentenheter. Listräntorna för lån med de mest populära bindningstiderna, tre månader respektive ett år, lämnas oförändrade och utgör fortfarande de lägsta räntorna på marknaden. Ändringen gäller från och med idag den 5 februari 2018.

Anledningen till höjningen är att marknadsräntorna med längre löptider har stigit de senaste månaderna.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

 

Bindningstid

Förändring (%)

Listränta (%)

3 månader

Oförändrad

1,59

1 år

Oförändrad

1,59

2 år

+ 0,05

1,74
3 år

+ 0,10

1,99

4 år

+ 0,10

2,21

5 år

+ 0,10

2,46

7 år

+ 0,10

2,90

10 år

+ 0,10

3,39


I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se