Press

Pressmeddelande | 2018-01-23

Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum torsdagen den 15 februari 2018 kl. 09.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till extrastämman kommer att publiceras på www.sbab.se, tisdagen den 23 januari och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 25 januari. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter torsdagen den 25 januari.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på www.sbab.se.

Kallelsen till extra bolagsstämma bifogas detta utskick.


För mer information vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se