Press

Pressmeddelande | 2018-01-23

Bostadsrättsföreningar väljer längre bindningstid på lån

I slutet av december 2017 valde 36 procent av bostadsrättsföreningarna lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under 12 månader. Det är en minskning med 14 procentenheter sedan slutet av september. Bostadsrättsföreningar verkar därmed gå mot längre bindningstider.

Under det fjärde kvartalet ökade andelen lån med längre rän tebindningstider. Hälften av bostadsrättsföreningarnas lån löpte med korta räntebindningstider (under 1 år) under tredje kvartalet. Förra årets sista kvartal hade andelen bostadsrättsföreningar med korta bindningstider för sina lån minskat till 36 procent.

Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, 1–4 år var 26 procent, fyra procentenheter högre än det tredje kvartalet 2017. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, 5 år eller mer, steg med 10 procentenhet till knappt 38 procent.

- Andelen längre räntebindningstider ökade mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Det kan tolkas som att bostadsrättsföreningarna nu börjar gardera sig mot högre räntor, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Andelen bostadsrättsföreningslån (nytecknade) med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar
Det finns drygt 1 miljon bostadsrätter i Sverige och bostadsrättsföreningarnas samlade lån uppgår till nästan 340 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra nya föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se