Press

Pressmeddelande | 2018-01-09

Oro påverkar rörligheten på bostadsmarknaden

SBAB har med hjälp av SIFO tagit reda på hur pass oroliga människor är över sjunkande bostadspriser och hur diskussionen om sjunkande priser påverkar bostadsmarknaden.

Undersökningen visar att det är i åldern 18 till 34 år som flest känner oro över diskussionerna om sjunkande bostadspriser. Ju äldre man är desto mindre orolig känner man sig.

Oron påverkar rörligheten
I undersökningen fick de medverkande också besvara frågan om hur diskussionen om de sjunkande bostadspriserna eventuellt har påverkat dem på bostadsmarknaden.

  1. Tänker att jag gör bäst i att bo kvar, göra ingenting
  2. Det påverkar inte mig även om jag känner oro
  3. Försöker bilda mig en egen uppfattning, följer marknaden noga
  4. Vill inte utöka bolånen
  5. Amorterar mera

- Det är ganska nedslående att diskussionen om sjunkande bostadspriser leder till att människor avstår från att byta boende. Diskussionerna om vart marknaden är på väg spretar och i kombination med övriga hinder verkar det späda på inlåsningen, vilket är olyckligt, säger Claudia Wörmann boendeekonom på SBAB

I en föränderlig marknad tilltar intresset för att skapa en egen uppfattning och det finns mycket information om prisutveckling och utbud på nätet för den som är intresserad.

- Att bilda sig en egen uppfattning, inte utöka bolånen och amortera mera är att betrakta som mer positiva effekter av diskussionen om sjunkande bostadspriser. Den inställningen ska man alltid ha, oavsett prisutveckling, avslutar Claudia Wörmann.

Är du orolig över diskussionerna om sjunkande bostadspriser?


18-34 år

35-54 år

55-80 år

Ja

32 %

13 %

12 %

Nej

64 %

82 %

83 %

Vet ej

5 %

4 %

5 %

Om undersökningen
En webbenkät, genomförd av TNS Sifo på uppdrag av SBAB, skickades ut under vecka 45 och 46. Totalt svarade 2008 personer på undersökning varav 1027 med bostadslån.


För mer information eller fler tips, vänligt kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se