Press

Pressmeddelande | 2017-12-20

Beslut om resolutionsplaner och minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Riksgälden har beslutat om planer för hur banker och andra finansiella institut i Sverige ska hanteras i en kris och fastställt deras minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Riksgälden har fastställt en koncernresolutionsplan samt minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för SBAB Bank AB (publ) (SBAB) och AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SBAB-gruppen).

Förenklat innebär beslutet att Riksgälden gör bedömningen att SBAB-gruppens verksamhet är kritisk för det finansiella systemets funktionssätt. SBAB välkomnar beslut i frågan och kommer att fortsätta att följa utvecklingen på området och göra nödvändiga anpassningar och förberedelser för att b.la. möta framtida minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).


För mer information eller fler tips, vänligt kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se
Mikael Inglander, CFO SBAB, 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se