Press

Pressmeddelande | 2017-12-19

Dags att tacka ja till studieplatsen – eller?

Idag är sista svarsdag för studenter som kommit in på en utbildning på någon av landets högskolor eller universitet. Så långt allt bra. Men för att studera på annan ort behöver man någonstans att bo, och det är inte det lättaste. Värst är bostadssituationen för den som vill studera i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund, Luleå, Umeå, Skövde, Karlskrona, Växjö och Örebro, Falun och Halmstad. På dessa orter kunde man som student inte erbjudas bostad någon gång under höstterminen 2017.

– Bostadssituationen har helt enkelt förvärrats för studenter. Inte bara det att fler orter rapporterar brist utan konkurrensen om de små och yteffektiva bostäderna har gradvis ökat från andra än studenter. Det är vår framtid vi talar om och därför är det att betrakta som ett samhällsproblem mer än ett individproblem, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Kommer man in på sin drömutbildning på en ort utan bostadsgaranti finns alternativen att hyra något i andra hand eller att köpa en bostad. SBAB har med hjälp av siffror från Booli sammanställt vad man behöver i kontantinsats för en etta på respektive studieort.

– Vi riskerar att hamna i en situation där studenter inte tackar ja till sin utbildningsplats på grund av bristen på bostäder. Alla föräldrar har inte råd att stötta ekonomiskt och bristen på studentbostäder bidrar till att förstärka segregationen där bara de med välbeställda föräldrar kan studera, säger Claudia Wörmann.

Bostadsläget på studieorter i Sverige

Statistik över bostadsläget på studentorter i Sverige

Rött betyder att studenten inte kunde erbjudas ett boende under höstterminen.
Gult betyder att ett boende kunde erbjudas någon gång under höstterminen.
Grönt betyder studenten kunde erbjudas ett tryggt boende inom en månad.


Om sammanställningen
Medelpriset på ettor ligger till grund för uträkningen, januari till 17 december 2017. Prisstatistiken kommer från Booli. Utifrån medelpriset på ettor i respektive kommun har SBAB räknat ut vad kontantinsatsen, 15 procent av köpeskillingen, blir. Information om bostadsgarantin kommer från Sveriges Förenade Studentkårer och baseras på läget under höstterminen 2017.


För mer information, vänligt kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se