Press

Pressmeddelande | 2017-12-13

Därför bor andra i bostadsrätt, men inte du

SBAB:s boendeekonom: ”ett flerdimensionellt misslyckande”

Har du någonsin undrat hur människor runt omkring dig har råd med sitt boende när det själv känns som att avståndet till att kunna köpa din egen bostad är enormt? Du är inte ensam. I en ny SIFO-undersökning från SBAB har mer än vad tredje svensk ställt sig själv samma fråga.

Oavsett om bostadsmarknaden är på upp- eller nedgång just nu ligger priserna generellt på en skyhög nivå, historiskt sett. Fler och fler sparar för att kunna ha råd med första bostaden, men samtidigt har fler svårare att kunna nå upp till de lägstanivåer som krävs för att komma in på marknaden i vissa regioner.

Detta leder i sin tur till att många undrar hur andra människor har råd med sitt boende. I en undersökning som SBAB genomförde under mitten av november hade 37 procent av svenskarna ställt sig själva frågan.

– Eftersom tröskeln för att komma in på marknaden bara blir högre är det inte konstigt att fler och fler undrar hur andra gör för att klara sig. Sett till prisutvecklingen de senaste åren behöver allt fler ta hjälp för att kunna köpa bostad. Det nya amorteringskravet kommer ytterligare att öka det behovet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Undersökningen visar att främst ungdomar och unga vuxna undrar över hur andra har råd med sitt boende. Funderingen är motiverad och svaret är i många fall enkelt – det har de inte. Många klarar det inte själva utan får hjälp från nära och kära. I somras påvisade SBAB bland annat att nästan var fjärde svensk ungdom behöver ta hjälp från familj och släktingar för att slå sig in på bostadsmarknaden.

– Om du har det svårt så undrar du hur andra kan ha det så lätt. Så kan man kan sammanfatta resultatet. Att de unga, i större utsträckning än de äldre, undrar över hur andra har råd med boendet är en spegling av hur det också ser ut. De som kommit i kläm på den svenska bostadsmarknaden är ju de unga, vår framtid. Det är ett flerdimensionellt misslyckande, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


Om undersökningen

Undersökningen utfördes av SIFO, på uppdrag av SBAB, mellan den 6 – 17 november 2017. Undersökningen besvarades av 2004 personer, varav 1127 med bolån, i åldrarna 20 - 80 år.


För mer information, vänligt kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se