Press

Pressmeddelande | 2017-12-06

SBAB rekryterar Robert Boije som Chefsekonom

SBAB vill ta ett stort ansvar att bidra till bättre boende och boendeekonomi och skapa tydlighet och transparens i allt som rör bostadsmarknaden. I linje med SBAB:s hållbarhetsfokus och ambition att analysera, förklara, förenkla och påverka har Robert Boije rekryterats som ny chefsekonom.

– Jag är jätteglad att jag har fått förtroendet att företräda SBAB i rollen som chefsekonom. Jag hoppas och tror att min bakgrund från akademin, flera statliga myndigheter och tidigare erfarenhet av att delta i samhällsdebatten i frågor inte minst kopplade till bostadsmarknaden, ska komma väl till pass i min nya roll, säger Robert Boije.

Robert Boije är civilekonom och doktor i nationalekonomi och jobbar idag som avdelningschef och chefsekonom på Riksrevisionen. Han har dessförinnan bland annat varit chefsekonom på Finansinspektionen, samhällspolitisk chef på Saco, chef för Makroanalysenheten på Finansdepartementet och chef för Utredningsenheten på Riksbanken.

– Verkligen jättekul att Robert Boije blir vår nya chefsekonom. Robert kommer med sin gedigna erfarenhet, kunskap och kompetens att stärka SBABs förmåga att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Tillsammans med våra boendeekonomer ska Robert verka för att SBAB och Booli ska arbeta ännu mer för en hållbar bostadsmarknad samt för transparens, utbildning och kunskapsspridning om boende och boendeekonomi, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

Robert tillträder tjänsten den 8 januari och ingår i enheten Hållbarhet & Strategisk kommunikation.


För mer information, vänligt kontakta:

Robert Boije, tillträdande Chefsekonom SBAB, 0734-452141, robert.boije@gmail.com

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se