Press

Pressmeddelande | 2017-10-24

Rekordmånga bostadsrätter till salu

SBAB har med siffror från Booli tagit tempen på bostadsrättsmarknaden under årets första höstmånad. I september översteg antalet begagnade bostadsrätter till salu de nyproducerade.

Signaler om hur bostadsmarknaden förändras har under inledningen på hösten kommit allt mer frekvent. Utbudet den senaste månaden visar att antalet nyproducerade bostadsrätter till salu är färre än de begagnade. I september var det 21 828 bostadsrätter till salu från det befintliga beståndet i Sverige jämfört med 15 622 nyproducerade.

- Det verkar som om den långa period av ett litet utbud nu förbytts till något annat. Siffrorna visar med tydlighet att inte bara nyproducerade bostadsrätter ökat utan att antalet bostadsrätter till salu i det befintliga beståndet gradvis ökat. Efter en lång period med litet utbud är nu situationen den motsatta på bostadsrättsmarknaden. Ett större utbud ger inte bara mer att välja på för köparna, det kan också påverka både pris och förmedlingstid, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Länsvisa skillnader
Nedanstående sammanställning visar hur det ser ut i Sveriges samtliga län, med tydliga regionala skillnader. Vissa län utmärker sig genom en mycket stor andel nyproduktion av bostadsrätter i förhållande till andelen som finns till salu på begagnatmarknaden. I andra län är det precis tvärtom. Antalet begagnade bostadsrätter till salu har ökat jämfört med antalet i juni, detta kan kopplas till säsongsmässiga variationer. När ett nyproducerat bostadsrättsprojekt kommer ut till försäljning handlar det ofta om många bostadsrätter på samma gång och nyproduktionsmarknaden är inte lika säsongsmässigt varierad som begagnatmarknaden.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län

- Till exempel ökad rörlighet på sikt, människor som köper en nyproducerad bostadsrätt har många gånger en annan bostad som de ska sälja. I och med att det tar en tid mellan det att en köpare bestämmer sig och fram till inflyttning in i den nya bostaden syns inte effekterna direkt, säger Claudia Wörmann.

Prisnivå treor
SBAB har med hjälp av siffror från Booli studerat skillnaden i prissättning på det begagnade och det nyproducerade beståndet i september. En trea i Stockholm, Malmö respektive Göteborg är vårt exempel.

- Till skillnad från begagnatmarknaden är inte prissättningen lika följsam för nyproduktionen. Om något sker på bostadsmarknaden som påverkar människors förmåga att köpa till ett visst pris justeras det med ett annat köpbeteende, färre budgivare och lägre slutpris. Den följsamheten saknas på nyproduktionsmarknaden som ju är omgärdad av längre processer och fasta priser, säger Claudia Wörmann.

 

För mer information, vänligt kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

 

Om statistiken

Utbudet nyproduktion
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under september respektive juni. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)
Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under september respektive juni.

Felmarginaler
Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.