Press

Pressmeddelande | 2017-09-22

Storrekrytering i Karlstad – 20 nya jobb på SBAB

Nu ökar SBAB i Karlstad tempot ytterligare och storrekryterar för att möta efterfrågan som fortsätter att öka. Allt från kundansvariga, kredithandläggare till chefer och en analytiker ska anställas. SBAB har Sverige som marknad men bland annat hela kundcenterorganisationen är placerad i Karlstad och det behövs ständigt nya medarbetare för att kunna ta emot det stora inflödet av kunder.

Runt 20 nya tjänster har utannonserats till SBAB i Karlstad. Banken är en av ortens största arbetsgivare med ca 300 medarbetare och den stora nyrekryteringen befäster den positionen ytterligare. Just Karlstad är dessutom en väldigt viktig stad för SBAB. En stor del av verksamheten är förlagd i staden och SBAB får dessutom viktig förstärkning av universitetsstudenter då många väljer att jobba i verksamheten vid sidan om studierna.

Samtliga cirka 170 medarbetare i kundcenter, efter genomförd rekrytering av 20 ytterligare, är placerade i Karlstad. Många av de nya tjänsterna som utannonserats gäller olika positioner inom organisationen, men även en analytiker samt några chefspositioner behövs till SBAB. Intresset för de nya tjänsterna är stort.

- Det är väldigt kul att vi har så många sökande! Säger Kristina Frid, kundcenterchef på SBAB. Vi är en populär arbetsgivare i Karlstad och jag är överväldigad kring den kompetens som finns här. Det är många medarbetare, spännande tjänster, och ett högt tempo.

SBAB är ett värderingsstyrt företag med missionen att bidra till bättre boende och boendeekonomi. Hållbarhet ligger högt upp på agendan och det finns en tydlig målsättning om att växa på marknaden genom ansvarsfullhet och transparens. Ingredienser som enligt undersökningar visar sig vara mycket viktiga när, framförallt, unga väljer arbetsgivare.

- Vi är ett värderingsstyrt företag och det är verkligen häftigt att, i storleksordningen hälften, av banken är placerad här i Karlstad. Den verksamhet vi har förlagd i Karlstad är otroligt viktig för oss och att vi genom vår kultur och vårt arbetssätt kan attrahera nya duktiga medarbetare är helt avgörande för oss, säger Kristina Frid.

 

För mer information eller intervjubokning, kontakta oss gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Kristina Frid, Kundcenterchef SBAB, 0705-72 25 90, kristina.frid@sbab.se