Press

Pressmeddelande | 2017-09-20

Mer än varannan bolåntagare har höjt sina bolån utan att flytta

Mer än hälften av de som har bolån, 55 procent, har någon gång höjt sina bolån utan att flytta. TNS Sifo har på uppdrag av SBAB frågat vad höjningen använts till. Till de vanligaste anledningarna hör renovering av bostaden och bilköp.

För många bostadsägare har prisökningarna på bostadsmarknaden skapat ett övervärde i bostaden som lockar att använda till att utöka sina bolån. I en fråga där fler än ett svar var möjligt, gavs respondenterna möjlighet att svara på vad det utökade bolånet använts till. Intressant nog visar det sig att låneutrymmet inte enbart till bostadsrelaterade ändamål, som t ex renovering. Många använder även pengarna till helt andra saker, som exempelvis att köpa bilar, båtar eller husvagnar.

Medelålders renoverar och bygger om

Av personer som befinner sig mitt i livet och strax däröver, 35–55-åringarna, är det fler än för genomsnittet som någon gång har utökat sina bolån utan att flytta – 63 procent. I denna åldersgrupp använder 51 procent åtminstone en del av höjningen till renovering eller ombyggnation, 20 procent till att köpa en bil, båt eller husvagn och ett fåtal procent till helt andra saker – som exempelvis att betala av andra lån eller för att spara och investera.

- I det här åldersspannet köps ofta den första villan och det händer mycket under livets gång som gör att boendet behöver anpassas. En om- eller tillbyggnad kan öka värdet på bostaden och behöver inte innebära att belåningsgraden i praktiken ökar. Men man bör ta i beaktning att ett större lån gör att ränteutgifterna stiger och därmed ökar kostnaderna för hushållet, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Fler äldre använder höjningen till bilar

Bland de äldsta respondenterna i undersökningen, 56–79-åringarna, är det vanligare än för genomsnittet att använda åtminstone en del av höjningen till ett bil-, båt- eller husvagnsköp. Bland dem har nästan var tredje, 28 procent, använt pengarna till detta.

- I den här åldern har många gjort bostadskarriär och har ofta ett stort utrymme i sin bostad som säkerligen känns lockande att använda till fritidsnöjen. Ett varningens finger kan vara på sin plats. Saker som båtar och bilar minskar snabbt i värde och bör amorteras i högre takt. Se också upp så att inte låneutrymmet minskar så pass att nästa steg i boendelivscykeln försvåras, säger Emma Persson, Boendeekonom på SBAB.

Tre tips från SBAB:s boendeekonom Emma Persson:

  • Se till att du sparar regelbundet till reparationer och underhåll så att inte en höjning av bolånet är ditt enda alternativ när ett renoveringsbehov uppstår.
  • Starta ett sparkonto för bil-, båt- eller husvagnsköp så att du åtminstone kan gå in med en rejäl kontantinsats när du köper dem.
  • Även om du har ett låneutrymme i bostaden, fundera noga innan du överväger att höja bolånet. Dina ränteutgifter stiger och det kan göra det svårare att ta nästa steg i boendekarriären.


Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 24/8-1/9 2017 via en webbenkät av TNS Sifo på uppdrag av SBAB. 1 115 personer som har bolån i åldrarna 18-79 år har svarat på enkäten.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB, 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se