Press

Pressmeddelande | 2017-08-22

Moody’s höjer SBAB:s kreditbetyg

Moody's Investors Service (Moody’s) höjer kreditbetyget för SBAB Bank AB (publ) (SBAB) från A2 till A1. SBAB:s långfristiga kreditbetyg är därmed A1 med stabila utsikter.

Moody’s meddelar att höjningen bland annat avspeglar förbättringar vad gäller SBAB:s lönsamhet och finansieringsstruktur.

- Väldigt roligt att Moody´s bekräftar vår positiva verksamhetsutveckling genom att höja vår rating. Moody´s poängterar vår förbättrade lönsamhet och finansieringsstruktur. Jag vill även föra fram att vi de tre senaste åren har haft Sveriges nöjdaste bolånekunder enligt SKI samt växt kraftigt med ökade volymer både inom utlåning och inlåning, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

Se bifogat pressmeddelande från Moody’s för ytterligare information.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Denna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08.00 (CET).