Press

Pressmeddelande | 2017-08-09

SBAB tar bort tvingande schablonregel

SBAB har tagit bort den tvingande schablonregeln i kreditbedömningen inför framtida eventuell förändrad inkomst vid pension. För att uppfylla kraven i Bolånedirektivet införde SBAB för en tid sedan en automatiskt tvingande schablonregel i kreditbedömningen. Efter att ha utvärderat kreditregeln, som visade sig slå orättvist i vissa fall, görs sedan den 8 augusti i stället individuella kreditbedömningar i syfte att ta hänsyn till den enskilde låntagarens situation.

Bolånedirektivet som trädde i kraft i början av året fastställer att en kreditgivare måste beakta en förväntad framtida inkomstförändring i kreditbedömningen, till exempel inför pension. Syftet är att skydda låntagaren från för hög skuldsättning i förhållande till den kommande lägre inkomsten.

- Vi utvärderar löpande våra kreditregler. Mängden nya regleringar medför stora utmaningar att lyckas anpassa och utveckla kreditbedömningsprocessen så att den upplevs enkel, snabb och transparent samtidigt som den ska vara rättvis och beakta individuella omständigheter. Denna gång blev det fel och det fungerade inte med en automatisk tvingande schablonregel för alla kunder. Naturligtvis ändrar vi oss och tillser nu rättvis individuell ansvarsfull kreditbedömning, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 070-668 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon: 070-694 43 01, klas.danielsson@sbab.se