Press

Pressmeddelande | 2017-07-28

3 000 miljarder i bolån för svenska hushåll

Enligt den senaste finansmarknadsstatistiken från Statistiska Centralbyrån har hushållens sammanlagda bolån passerat 3 000 miljarder.

Med en tillväxttakt på 7,1 procent i juni passerade alltså de sammanlagda bolånen i Sverige en symbolisk gräns. Även för enskilda individer kan det vara ett tillfälle att tänka igenom vad man kan göra för att aktivt minska riskerna med sin egen lånesituation, särskilt i ett läge då många bedömer att räntebotten är nådd.

- Det är smart att regelbundet se över sina bolån för att alltid ha en uppdaterad bild av sin situation och vilka kommande utmaningar den kan medföra. Även radikala alternativ som att byta till en mindre bostad eller flytta till ett mindre attraktivt område bör funderas igenom, i den händelse att räntorna stiger till en nivå då det blir svårt att klara kostnaderna. Det kan finnas fördelar även med sådana förändringar som man spontant inte tänker på, säger Karin Hellgren, informationschef på SBAB.

Fyra saker att tänka på när man ser över sin bolånesituation och ett tips

  • Fundera igenom om det är dags att binda räntan. Det kan vara en trygghet att ha en helt förutsägbar ekonomisk situation. I dagsläget är det fortfarande gynnsamt att binda på lite längre löptider.
  • Räkna på konsekvenser av kommande räntehöjningar. Kan du klara av dina boendekostnader med en ränta på, till exempel, 4-5 %? Gör upp en plan för hur du bäst bör hantera en sådan en ränteuppgång, så minskar du riskerna för en kommande panikförsäljning av din bostad.
  • Se över dina boendealternativ. Du/ni kanske inte behöver bo så stort som du/ni gör. Att byta till en mindre bostad kan göra en enorm skillnad i plånboken.
  • Amortera. Kan du höja din amortering? Eller kanske får du oväntade pengar, där en del kan gå till att betala av delar av lånet. En engångsinsättning som sänker din totala belåning kan göra att din månadskostnad blir en helt annan, framförallt i ett högre ränteläge.
  • Ett avslutande tips är också att räkna fram skillnaden mellan dagens räntekostnader och potentiella 4-5 %. Sätt in summan på ett sparkonto med ränta. Då får din plånbok känna på en högre boendekostnad och du får en buffert att använda till oväntade utgifter eller som förstärkning i ett högre ränteläge.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB. Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se