Press

Pressmeddelande | 2017-05-23

8 av 10 unga vuxna betalar ingenting för att bo kvar hemma

Majoriteten, 76 procent, av unga i åldern 18-26 år betalar ingenting för att bo kvar i föräldrahemmet. Det visar en undersökning om hur Sveriges unga vill bo, genomförd av TNS Sifo på uppdrag av SBAB.

SBAB har tagit reda på hur Sveriges unga vill bo. I undersökningen, som genomfördes av TNS Sifo, deltog 1 000 personer i åldern 18 till 26 år. Resultatet visar bland annat att 86 procent av unga i åldern 18 till 20 inte betalar någonting för att bo kvar i föräldrahemmet. Motsvarande siffra i åldersgruppen 21 till 23 är 66 procent. Bland 24 till 26-åringarna betalar hälften (51 procent) ingenting. Sammantaget innebär detta att hela åtta av tio unga i åldern 18-26 år bor gratis om de bor hemma hos sina föräldrar idag.

- Det här är nedslående siffror. Som förälder är det ens ansvar att skola barnen ekonomiskt eftersom det är en nyttig väg in i vuxenlivet och borgar för att barnet kommer att klara den egna hushållsekonomin senare. Oavsett hur liten eller oregelbunden inkomst vuxna barn har ska de alltid betala för sig. Saknar barnet inkomst kan föräldrar istället kräva att barnet betalar med arbetsinsatser i hemmet, det är aldrig fel. Det kan annars bli ett surt uppvaknande för barnet som kanske har trott att kylskåpet fyller på sig självt säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fyra tips till föräldrar från SBAB:s boendeexpert Claudia Wörmann

  • Ta betalt av ditt vuxna barn om han/hon bor kvar hemma, det skolar barnet ekonomiskt
  • Om barnet saknar pengar/inkomst, kräv mer hjälp med hushållsarbetet
  • Har du möjlighet att spara pengarna som barnet betalar kan det blir en bra grundplåt inför den dag då barnet flyttar, till exempel kan pengarna användas för att hjälpa barnet med en kontantinsats, eller som bidrag att köpa de första möblerna
  • Var hård och ge barnet inblick i vad det faktiskt kostar att bo. Det kommer göra det enklare för barnet att klara sin egen hushållsekonomi i framtiden.

Faktaruta: Betalar du något för att bo hemma?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av TNS Sifo, på uppdrag av SBAB, i slutet av mars 2017. Statistiken
bygger på svar från 1000 respondenter i åldrarna 18-26 år.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se