Press

Pressmeddelande | 2017-04-19

Färre bostäder säljs innan visning, enligt SBAB:s Mäklarbarometer

I de svenska storstadsregionerna säljs många bostadsrätter och småhus innan offentlig visning och utan allmän budgivning. Andelen bostadsobjekt som säljs på detta sätt har dock minskat något jämfört med tidigare år. I Göteborg säljs fler bostäder innan visning än i Stockholm och Malmö. Det visar en undersökning som gjorts i samband med SBAB:s Mäklarbarometer.

Priserna på storstädernas bostadsmarknader har ökat i snabb takt de senaste åren. Stark efterfrågan och få bostadsobjekt till salu har pressat försäljningstiderna. Att sälja innan offentlig visning och utan allmän budgivning är inte ovanligt längre. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur vanligt det är. SBAB har därför för tredje året i rad frågat mäklare i storstäderna hur vanligt det är att bostadsobjekten säljs innan ordinarie visning. Frågan ställdes till mäklare i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen under perioden 27 mars till 10 april, som en del av frågorna som ligger till grund för SBAB:s Mäklarbarometer som publiceras den 24 april

På bostadsrättsmarknaden uppger mäklarna i Stockholm att, i genomsnitt, 16 procent säljs innan offentlig visning. Det är en nedgång sedan förra våren då 18 procent såldes innan visning och markant lägre än hur det såg ut 2015. Även i Göteborg har andelen bostadsrätter som sålts innan visning minskat, men 21 procent sålda innan visning innebär att detta fortfarande är den hetaste marknaden. I Malmö har andelen sålda innan visning legat ganska stabilt kring 14 procent de senaste tre åren.

-    Även om andelen som säljs innan visning minskat något så är den fortfarande hög vilket tyder på att bostadsmarknaden är uppskruvad. Ökade amorteringskrav och andra åtstramningar på bolånemarknaden har sannolikt bidragit till den inbromsning som trots allt skett det senaste året, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Hur stor andel (%) av bostadsrätterna säljs innan ordinarie visning?


Göteborg hetaste regionen
På småhusmarknaden är försäljningsprocesserna ofta lite långsammare än på bostadsrättsmarknaden. I den senaste mätningen har andelen småhus som säljs innan ordinarie visning minskat lite mer än vad andelen bostadsrätter gjort. I Stockholm bedömer mäklarna att, i genomsnitt, 9 procent av småhusen säljs innan ordinarie visning medan 16 procent säljs tidigt i Göteborg. I Malmö är andelen 11 procent. I samtliga regioner har andelen minskat.


Hur stor andel (%) av småhusen säljs innan ordinarie visning?

-    Att andelen bostadsrätter och småhus som säljs innan visning minskat mest i Stockholm stämmer bra med andra marknadsindikatorer, exempelvis prisutvecklingen, som visar att amorteringskravet haft störst effekt där priserna och lånebeloppen är högst, säger Tor Borg.


Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 27 mars till 10 april. De fullständiga resultaten publiceras den 24 april.


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se