Press

Pressmeddelande | 2017-04-05

SBAB höjer inlåningsräntan på sparkontot till 0,65 %

Svenska folket sparar uppemot 1 650 miljarder, varav två tredjedelar på sparkonton med 0 % i ränta. Nu höjer SBAB inlåningsräntan på sparkontot med 0,10 % till konkurrenskraftiga 0,65 %. Ändringen gäller från och med igår den 3 april 2017.

Räntehöjningen är ett led i arbetet att erbjuda ett riktigt bra alternativ till de nollräntekonton som de flesta i dagsläget har stora summor på.  

  • Vi har som målsättning att fortsätta växa starkt inom inlåning och fortsätta att ta marknadsandelar på sparmarknaden. För att stärka vårt erbjudande ytterligare jämfört med storbankerna väljer vi att höja inlåningsräntan på vårt sparkonto med 0,10 procent till 0,65 procent, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

SBAB:s sparkonto är helt avgiftsfritt, har fria uttag, ränta från första kronan samt omfattas av den statliga insättningsgarantin.


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se