Press

Pressmeddelande | 2017-04-04

SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid

SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid med 0,05 procentenheter.  Listräntorna för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag den 4 april 2017.

Anledningen till höjningen av den tvååriga bolåneräntan är att marknadsräntorna har stigit. Listräntan höjs från 1,64 procent till fortsatt låga 1,69 procent, vilket är i nivå med den rörliga tremånadersräntan.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

Listränta bolån
BindningstidFörändring (%)Listränta (%)
3 månaderOförändrad1,69
1 årOförändrad1,69
2 år+ 0,051,69
3 årOförändrad1,89
4 årOförändrad2,11
5 årOförändrad2,36
7 årOförändrad2,80
10 årOförändrad3,29

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se