Press

Pressmeddelande | 2017-03-24

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum måndagen den 24 april 2017 kl. 10.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, fredagen den 24 mars. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 24 mars.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.


För mer information samt material på mer detaljerad nivå, kontakta oss gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se