Press

Pressmeddelande | 2017-02-08

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké för 2016

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké för 2016 har publicerats på www.sbab.se/ir.


Januari–december 2016 (januari–december 2015)

·       Rörelseresultatet ökade till 1 563 mnkr (1 543), samt till 1 742 mnkr (1 559) exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner.

·       Räntenettot ökade till 2 503 mnkr (2 280).

·       Kostnaderna uppgick till 720 mnkr (627).

·       Kreditförlusterna uppgick netto till 9 mnkr (positivt 12).

·       Avkastning på eget kapital uppgick till 8,2 procent (8,9).

·       Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 82,4 procent (86,1).

·       Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s.

Juli–december 2016 (juli–december 2015)

·       Rörelseresultatet uppgick till 721 mnkr (820), samt till mnkr 840 (837) exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner.

·       Räntenettot ökade till 1 241mnkr (1 187).

·       Kostnaderna uppgick till 376 mnkr (308).

·       Kreditförlusterna uppgick netto till 10 mnkr (positivt 11).

·       Avkastning på eget kapital uppgick till 7,2 procent (9,3).

·       Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 82,4 procent (86,1).För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se