Press

Pressmeddelande | 2017-02-06

Tvåårig bolåneränta populärare än rörlig hos SBAB

Den tvååriga boräntan har legat under tremånadersräntan vilket har lockat många att välja denna bindningstid för sina nya bolån under januari. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under januari valde 35 procent av bolåntagarna tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 15 procentenheter lägre än under december och markant under de senaste årens genomsnitt. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 49 till nästan 65 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på knappt 1 procent.

Under januari har SBAB:s listränta för den tvååriga bindningstiden legat under den rörliga tremånadersräntan. Den tvååriga listräntan inledde månaden på 1,49 procent men höjdes till 1,59 procent i mitten av månaden medan tremånadersräntan låg på 1,69 procent hela månaden. Den negativa ränteskillnaden har genererat stora förändringarna i efterfrågan på olika bindningstider. Andelen som valde just tvåårig räntebindning steg till 61 procent, att jämföra med de senaste årens genomsnitt på knappt 11 procent.

- Reaktionen på ränteskillnaden har varit stor och många låntagare har bundit sina boräntor på två år. Detta är en mycket hälsosam förändring då det sänker räntekänsligheten, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Stort genomslag av liten ränteändring

Ränteskillnaden på -0,20 procentenheter, -0,10 procentenheter under andra halvan av månaden, mellan tvåårig och tremånaders bolåneränta har medfört en kraftig nedgång i andelen som valde tremånadersränta. Faktum är att 35 procent är den lägsta andelen sedan början av 2003. Även då var ränteskillnaden negativ.

-    Genomslaget av ränteskillnaden på valet av räntebindning är större än vad man kunde ha trott i förväg. Det tyder på att det, i bakgrunden, även finns en tro på att räntorna är på väg upp på sikt, säger Tor Borg.


För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se