Press

Pressmeddelande | 2017-02-02

SBAB ger låntagare gratis juridisk hjälp


Varje vecka får SBAB tusentals samtal som rör bolån. I samband med det ställs många frågor som rör familjejuridiska situationer. För att även kunna hjälpa till med dessa frågor på bästa sätt inleder nu SBAB ett samarbete med juristbyrån avtal24. Kunder ges möjlighet till individuell genomgång av en jurist samt hjälp med att teckna relevanta avtal, helt kostnadsfritt. SBAB är den första banken i Sverige som erbjuder den här typen av hjälp i så stor omfattning.

Många låntagare som kontaktar SBAB med frågor kring sin boendeekonomi funderar även på vad som gäller juridiskt i ekonomiska frågor som berör släkt och familj. Vanliga frågor är: ”Vems är egentligen sakerna som var mina innan förhållandet inleddes?”, ”Behöver vi teckna ett samboavtal när vi flyttar ihop?”, ”Hur vet man att en gåva inte kommer att krävas tillbaka?”, ”Borde man ha ett testamente?” och ”Hur kan jag skydda mig ekonomiskt ifall något oväntat skulle hända?”.

På grund av det stora antalet familjejuridiska frågor ger nu SBAB sina bolånekunder tillgång till en kostnadsfri juridisk tjänst via juristbyrån avtal24. Kunder har möjlighet att få en individuell genomgång och behovsanalys av en jurist samt få hjälp med att teckna viktiga avtal. SBAB är den första banken i Sverige som bjuder sina kunder på hjälp med både familjejuridisk behovsanalys och påföljande avtal.

-    Vi får många löpande frågor som rör familjejuridik. Att de ställs till oss på SBAB ser vi som ett tecken på att det finns en osäkerhet kring vart privatpersoner ska vända sig med sina familjejuridiska ärenden. Det finns en tröskel i att kontakta en juristbyrå direkt, ofta beroende på att det upplevs som krångligt och dyrt. Vi är därför mycket nöjda med att nu kunna erbjuda en kostnadsfri helhetslösning på våra kunders familjejuridiska frågeställningar, säger Karin Hellgren, Informationschef på SBAB.

Så fungerar SBAB:s juridiska hjälp

Tillsammans med kunden genomför en jurist en behovsanalys per telefon, vilket tar mellan 20 och 30 minuter. Därefter har kunden möjlighet att via digitala avtalstjänster skriva de vanligaste avtalen, exempelvis testamente, samboavtal, äktenskapsförord, skuldebrev mellan privatpersoner och gåvobrev. Tjänsten är kostnadsfri för samtliga bolånekunder hos SBAB.

Den juridiska hjälpen levereras i samarbete med avtal24, en juristbyrå med ambition att göra juridiken mindre krånglig. All rådgivning sker därför via webben eller per telefon.

SBAB:s VD, Klas Danielsson, tycker att den juridiska tjänsten rimmar väl med bankens mission.

-    SBAB:s mission är att bidra till ett bättre boende och en bättre boendeekonomi. Att nu kunna ge våra bolånekunder hjälp med familjejuridiska frågor bidrar till att skapa en trygghet hos våra kunder och förstärker vårt erbjudande ytterligare, avslutar Klas Danielsson, VD på SBAB.

Om avtal24

Avtal24 är en modern svensk juristbyrå som erbjuder kunder juridisk avtalshjälp via nätet eller telefon. Företaget vill att alla ska ha tillgång till juridisk trygghet och har som vision att det varken ska vara dyrt eller krångligt med juridik.


För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, Telefon: 0706-68 38 24, e-post:

karin.hellgren@sbab.se

Ricard Stiller, avtal24, Telefon 076-002 42 01, e-post: ricard.stiller@agreement24.com