Press

Pressmeddelande | 2017-01-12

SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid

SBAB höjer listräntan för bolån med två års bindningstid med 0,10 procentenheter.  Listräntorna för lån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag den 12 januari 2017.

Anledningen till höjningen av den tvååriga bolåneräntan är att marknadsräntorna har stigit. Listräntan höjs från rekordlåga 1,49 procent till mycket låga 1,59 procent, vilket fortsatt är lägre än den rörliga tremånadersräntan.

-    Intresset för vår rekordlåga tvåårsränta har varit fantastiskt med hittills över 10 mdkr bundet på två år sedan slutet av november. Stigande marknadsräntor gör att vi behöver höja tvåårsräntan till 1,59 procent, vilket fortsatt är en mycket låg nivå, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.


För mer informtion, kontakta

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se