Press

Pressmeddelande | 2017-01-02

Räntesänkning fick många att välja bunden bolåneränta

En tillfällig sänkning av den tvååriga räntan fick många bolåntagare att välja denna bindningstid för sina nya bolån under december. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under december valde 50 procent av bolåntagarna tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 28 procentenheter lägre än under november och den lägsta andelen på drygt fem år.

Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 21 till 49 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Under december har SBAB:s listränta för den tvååriga bindningstiden varit 1,49 procent, vilket är 0,20 procentenheter under den rörliga tremånadersräntan. Det är denna ränteskillnad som genererat de stora förändringarna i efterfrågan på olika bindningstider. Andelen som valde just tvåårig räntebindning steg till 43 procent, att jämföra med de senaste årens genomsnitt på knappt 11 procent.

-    Det är långt ifrån första gången som tvåårsräntan ligger under tremånadersräntan. Men när det hänt förr har räntenivåerna varit på väg nedåt, medan de i dagsläget snarare är på väg upp. Detta har nog bidragit till att ränteskillnaden fått så stort genomslag. Många har sett det som en möjlighet att låsa in sina räntekostnader på en låg nivå under två år framöver, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Starkare respons än tidigare på ränteskillnader

Ränteskillnaden på -0,20 procentenheter mellan tvåårig och tremånaders bolåneränta har gett en mycket tydlig uppgång i efterfrågan på tvåårig räntebindning. Effekten har förstärkts av att tvåårsräntan även är markant lägre än andra räntor, som den ettåriga och den treåriga. Detta kan också förklara att andelen som valt tvåårig räntebindning är högre än tidigare gånger, senast 2008 och 2011/12, då ränteskillnaden varit negativ.

-    Att fler bolåntagare väljer längre räntebindningstider är i grunden positivt eftersom det innebär att det tar längre tid innan ränteändringar slår igenom i ändrade räntekostnader vilket sänker räntekänsligheten i hela ekonomin, säger Tor Borg.

Andelen nya bolån med 2 års räntebindning och skillnad mellan 2 års och 3 månaders ränta

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


För mer informtion, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se