Press

Pressmeddelande | 2016-12-05

SBAB etta i SKI 2016: Sveriges nöjdaste bolånekunder för tredje året i rad

SBAB har Sveriges mest nöjda bolånekunder 2016 och tar för tredje året i rad hem förstaplatsen i SKI:s, Svenskt Kvalitetsindex, årliga mätning av kundnöjdhet inom bolån för privatkunder. På företagssidan kommer SBAB på andra plats, med minsta möjliga marginal, 0,2, till ”övriga aktörer”.

Med ett betyg om 75,2 för kundnöjdhet ligger SBAB högt över branschgenomsnittet på 65,7. Även på företagssidan når betyget för SBAB mycket högt genom en andraplats i undersökningen med 71,2 mot branschens genomsnitt 67,3.

- Fantastiskt roligt. Bästa möjliga bevis på att fokus lönar sig. Vi är den enda fokuserade bolåne- och bostadsfinansieringsbanken i Sverige och våra kunder säger att det lönar sig, att vi är bäst. Vilken julklapp till alla oss som jobbar på SBAB, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

SBAB får högsta betyg i branschen vad gäller både prisvärdhet och rekommendationsvärde. I det lågränteläge som råder är det tydligt att andra saker än pris avgör kundnöjdheten, såsom service, transparens och enkelhet. Områden där SBAB lyckas mycket väl enligt undersökningen.

- I år tycker jag vi tog en dubbelseger. Etta för privatkunder för tredje året i rad. På företagssidan tycker jag vi är etta eftersom det bara är ”Övriga” i form av en grupp av mindre aktörer som slagits ihop och sammanvägts som är före oss, säger Klas Danielsson.

Om Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett oberoende undersökningsföretag som genomför kund- och medarbetarstudier.

Om undersökningen
Intervjuerna som underlaget bygger på har genomförts via telefon under perioden oktober – november 2016. Målgruppen består av personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige, studierna är baserade på 1 608 intervjuer. Resultaten presenteras i form av betyg på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre betyg desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar.För mer informtion, kontakta

Klas Danielsson, VD SBAB, telefon 0706-94 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se