Press

Pressmeddelande | 2016-11-30

SBAB ser möjligheter med framtidens blockkedjeteknik

Att köpa och eventuellt sälja en bostad är en stor affär för de flesta. Många inblandade parter och ett stort antal överlämningar, oftast manuella och pappersberoende, gör det också till en ganska komplicerad process ”bakom kulisserna”. Nu ser SBAB, tillsammans med bland andra Lantmäteriet*, över möjligheterna att använda blockkedjeteknik för att på sikt göra morgondagens flöde och tillhörande teknikstöd runt bostadsköp smidigare för alla parter.

Blockkedjetekniken är just nu mest känd utifrån att den används bakom den digitala valutan Bitcoin. Tekniken bygger på att man genom en decentraliserad publik databas kan säkerställa äktheten i transaktioner genom unika verifieringsalgoritmer och full insyn från alla parter. En väldigt viktig aspekt är att en transaktion inte kan förändras i efterhand, vilket möjliggör hantering av data digitalt utan att den kan förfalskas, återskapas eller kopieras. Av stor betydelse för exempelvis köpekontraktet vid en fastighetsförsäljning.

- Vi tilltalas av blockchaintekniken som förutom att den kan användas till att förenkla hanteringen för de inblandade dessutom tillför både säkerhet och transparens i processen, säger Jim Peterson, utvecklingschef hos SBAB.

Initiativet, som leds av Kairos Future, är i en uppstartsfas och intresset för att sätta igång liknande projekt finns i flera länder.

- Fastigheter är ett område där blockchain är en mycket lovande teknik. Vad vi vet är vårt samverkansprojekt det som kommit längst i världen just nu. Uppmärksamheten från internationella myndigheter, medier med flera har varit stor. Vi har bland annat blivit inbjudna till att presentera projektet på två konferenser som anordnas av Världsbanken, säger Magnus Kempe, Kairos Future, som driver projektet.
SBAB ser att blockchainteknologin kan bidra till den pågående resan att ständigt försöka förenkla för kunder som behöver finansiering till sitt boende med färre manuella överlämningar, snabbare svar och en ökad tillgänglighet från banken.

- Ny teknik och att ligga i framkant är en del av SBAB:s DNA. Vi utvecklar ständigt vår affär och blockkedjetekniken är en av de saker som vi upplever som mycket spännande att undersöka, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

* Medverkande i projektet är för närvarande SBAB, Lantmäteriet, ChromaWay, Landshypotek Bank, Kairos Future och Telia.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, e-post: karin.hellgren@sbab.se

Magnus Kempe, Director Kairos Future
Telefon: 070 545 18 11, e-post: magnus.kempe@kairosfuture.com