Press

Pressmeddelande | 2016-11-17

Historiskt låg bolåneränta när SBAB sänker tvååringen

Från och med i morgon, fredagen den 18 november, sänker SBAB räntan för bolån med två års bindningstid med 0,23 procentenheter. Den historiskt låga tvåårsräntan för bolån hamnar därmed på en betydligt lägre nivå än tremånadersräntan. Samtidigt höjs räntorna för lån med längre löptider, i enlighet med marknadsräntornas utveckling efter det amerikanska presidentvalet.

De långa marknadsräntorna spåddes redan tidigare ha nått sin botten och den omtalade Trumpeffekten gav ytterligare skjuts uppåt åt de längre räntorna, som av många väntas stiga i snabbare takt än de kortare. . Att sänka räntan för bolån med två års bindningstid gör SBAB i syfte att ge ett extra incitament att räntesäkra sina bolån på en historiskt låg nivå. SBAB:s statistik för oktober visar att andelen kunder med rörlig tremånadersränta tangerar den högsta på flera år, 82 %, vilket innebär en hög ränterisk om de rörliga bolåneräntorna vänder uppåt.

-    Bolåneräntorna är historiskt låga. Att vi kan erbjuda nya och befintliga kunder möjligheten att låsa in sina räntekostnader på en extra låg nivå i två år är fantastiskt, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd. Sänkningen av listräntan för bolån med två års bindningstid är tillfällig och gäller för bolån som utbetalas till och med den 31 mars 2017, eller till och med annan tidpunkt vid ny ränteändring.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information och statistik per län kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB. Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se