Press

Pressmeddelande | 2016-11-15

Skilj dig inte i januari!

SBAB har gått igenom statistik över antalet inkomna skilsmässoansökningar under 2015, som visar att andelen ansökningar ökar i antal i januari, mars och september. SBAB har även studerat utbudssiffror från Booli på bostadsmarknaden över året för att se hur dessa korrelerar med det ökade behovet.

Under 2015 skickades totalt 30 201 ansökningar om bodelning in till landets domstolar, 3 399 av dessa blev aldrig skilsmässa. I denna statistik ingår inte de samboförhållanden som upphör varje år.
Bostadsmarknaden präglas på många orter av ett lågt utbud av bostäder till salu och långa kötider till ett förstahandskontrakt. Lägg därtill kraftig prisutveckling i hela landet, krav på kontantinsats och amorteringsregler. Hinder och utmaningar som måste lösas av två personer som flyttar isär, ofta med tidsaspekten som en viktig faktor. Till skillnad från andra kan de som separerar ofta inte vänta.

- Man kan tala om en dubbelt utsatt grupp som ofta glöms bort i debatten. En separation är känslomässigt jobbig och jag tror att många till och med hindras att realisera sin separation på grund av hur bostadsmarknaden ser ut. För gruppen som separerar med barn ställs det på sin spets att hitta en bostad i närområdet för att undvika att behöva bryta upp från skola, barnomsorg och socialt nätverk, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

I december och januari går utbudet av bostäder till salu ned, samma sak händer under sommaren speciellt i juli. Under jul och nyår samt under sommaren tar många köpare och säljare en paus på bostadsmarknaden. Chansen att hitta en bostad i ett visst område till rätt pris ökar med ett större utbud. Ur det perspektivet är det sämre att flytta isär under jul och nyår och i mitten av sommaren.

- Nu kan man ju inte riktigt tajma en skilsmässa, och den ena separationen är inte den andra lik. Ska båda föräldrarna flytta krävs dessutom att två bostäder som storleksmässigt passar varannan-vecka-livet blir till salu inom samma område, ungefär samtidigt. Och det kan vara svårt att hitta nytt boende. Kan flytten ske i april och maj, då utbudet är som störst, är sannolikheten högre för båda parter att hitta ett nytt boende, säger Claudia Wörmann.

Skilsmässoansökningar per månad 2015

För mer information och statistik per län kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB Telefon: 0709-90 68 14, e-post: claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB. Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se