Press

Pressmeddelande | 2016-11-03

Kvinnor mer avundsjuka på hur andra bor

SBAB har sammanställt 1 049 personers svar på frågor om bostadsmarknaden. Bland annat om de känner sig avundsjuka på hur någon annan bor, om de ljugit eller förskönat sin egen boendesituation och om de skäms eller har skämts över sitt eget boende.

Avundsjuka

Jo, det händer att man känt sig avundsjuk på hur någon annan bor. 44 procent av de medverkande har avundats hur någon annan bor. 48 procent av kvinnorna har någon gång känt sig avundsjuka och 40 procent av männen.

-    Skillnaden mellan könen beror troligen på att bostaden är en större statusmarkör för kvinnorna än för männen, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Sett till ålder är avunden störst bland de yngre åldersgrupperna och avtar med stigande ålder. I åldern 20-29 år känner 64 procent avundsjuka på någon annans bostad och 60 procent i åldern 30-39 år.  42 procent i åldern 40-55 år känner avund och endast 28 procent av de i åldern 56-80 år.

-    Det är lättare att känna avund om man har det sämre än andra. Att de unga känner mer avund på någon annans bostad är kopplat till hur de faktiskt har det på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Att färre äldre känner avund kan kopplas till att det är en etablerad grupp på bostadsmarknaden och därtill också ganska homogen.

-    Avundsjukan är minst utbredd i åldersgruppen 56-80 år och det beror på att de flesta är nöjda med sitt boende. De få som känner avund gör det sannolikt när andra kunnat flytta till ett mer bekvämt boende som inte kräver så mycket underhåll, säger Claudia Wörmann.

Geografiska skillnader

Mest avundsjuk på hur någon annan bor är man i Västerbotten och Norrbotten, 52 procent av de medverkande, följt av de som bor i Halland och Västra Götaland där precis hälften är avundsjuka. Minst avundsjuk är man i Västernorrland och Jämtland, där endast 36 procent känner avund.  

Andel som känner avund, som förskönat/ljugit och som skäms eller har skämts över sin egen bostadssituation

Statistik för samtliga län finns att tillgå på förfrågan.
För mer information och statistik per län kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB Telefon: 0709-90 68 14, e-post: claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB. Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 


Mer om undersökninge

Undersökningen baseras på en enkät som SBAB låtit Cint/ Snabba Svar genomföra 20-29 september 2016. I undersökningen har 1 049 personer från hela Sverige i åldern 20–80 år svarat.