Press

Pressmeddelande | 2016-11-02

Suget efter rörlig bolåneränta fortsätter öka

Intresset för rörlig boränta ökade för tredje månaden i rad under oktober. Återigen väljer nu fler än åtta av tio bolåntagare rörlig ränta för sina nya bolån. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under oktober valde 82 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är nästan tre procentenheter högre än under september. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade från 19 till 17 procent medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Listräntorna har inte ändrats under oktober och sannolikt har inte heller snitträntorna ändrats mer än marginellt.

Under ett par månader har andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån legat en bit under 80 procent. Nu är andelen tillbaka där den legat större delen av 2015 och 2016. Andelen som väljer mellanlånga räntebindningstider (1-4 år) eller långa räntebindningstider (5-10 år) har legat under det historiska genomsnittet sedan början av 2015 och har tappat ytterligare senaste månaden.

-    Återigen ser vi att suget efter rörlig bolåneränta består. Riksbankens signaler om oförändrade eller möjligen lägre räntor framöver slår igenom i bolåntagarnas val av räntebindning, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Inte bara nytecknade lån har kort räntebindning

Även för de lån som villkorsändras, dvs där räntebindningstiden gått ut och ny ska väljas, är efterfrågan på kortast möjliga räntebindning mycket höga. Sedan början av 2015 har andelen villkorsändrade lån som löper mer kort räntebindningstid legat över 90 procent. De senaste månaderna har andelen varit så hög som 94 procent.

-    Både nya och gamla bolån löper till mycket större del än tidigare med rörlig ränta. Det innebär att ränteändringar slår igenom betydligt snabbare i bolåntagarnas plånböcker idag än förr ett par år sedan, säger Tor Borg.

Andelen villkorsändrade bolån med kortaste räntebindningstiden under perioden 2008-2016

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB. Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se