Press

Pressmeddelande | 2016-10-14

SBAB + Pikachu = sant. Barn och unga samlas på Meetup!

SBAB förknippas oftare med räntor och bolån än med barn och unga som tillsammans kodar för att lära sig mer. Men i helgen blir det verklighet när Hello World! Meetup äger rum på bankens huvudkontor i Solna Business Park och över 100 12-16-åringar samlas för att koda.

Den ideella föreningen Hello World! startades med syfte att främja barn och ungas digitala skapande. Utöver de kodarläger som arrangeras på helger och lov anordnas även så kallade ”Meetup” tillsammans med partnerföretag. SBAB är först ut, bland icke tech-bolag, att arrangera en Meetup och hoppas kunna visa hur den finansiella branschen i allra högsta grad brinner för och arbetar med digitala frågor.  

SBAB och Hello Worlds! Meetup äger rum söndagen den 16 oktober där barnen och ungdomarna får chansen att tillsammans med coacher från KTH och SBAB:s IT-avdelning starta upp eller komma vidare med olika digitala projekt.

-    Vi är otroligt stolta över att få möjligheten att hjälpa Hello World! att anordna en Meetup och bidra till att barn och ungdomar får möjlighet att upptäcka och fortsätta utveckla sitt teknikintresse. Att vi sedan har så drivna egna utvecklare som tar tillvara på möjligheten att få sprida sin kunskap och inspirera andra är bara en bonus, säger Jimmy Häggström, Teamchef på SBAB.  

Hello World! möjliggörs genom samarbeten med partners från svenskt näringsliv, universitet och högskolor, stiftelser, offentlig sektor och ideella organisationer. Tillsammans bistår partnerföretagen och organisationerna med kunskap och finansiellt stöd, med målet att tända 10 000 digitala stjärnor till 2020.

-    Engagemanget för att främja barn och ungdomars intresse för digitalt skapande är stort och vi är glada över att företag som SBAB vill medverka – och därmed också i förlängningen bidra – till att minska kompetensgapet i Sverige. Bara genom samarbete kan vi tända fler digitala stjärnor, säger Dag Wolters, grundare av Hello World!.  


Kort om Hello World!
Hello World! är en ideell förening vars syfte är att främja digitalt skapande, genom att driva läger på skollov och helger och genom en virtuell mentorplattform där barn och ungdomar möter och hjälper varandra samt coachas av erfarna programmerare.


För mer information, kontakta gärna:

Jimmy Häggström, Teamchef SBAB, 0706-45 37 80, jimmy.haggstrom@sbab.se

Dag Wolters, grundare Hello World!, 0730-65 22 33, dag.wolters@helloworld.se


Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se