Press

Pressmeddelande | 2016-10-11

Dålig begreppskoll stort problem på bostadsmarknaden

SBAB ville ta reda på om människor förstår betydelsen av olika begrepp som genomsyrar bostadsdebatten. 65 procent säger att de inte vet vad skuldkvotstak är, och 52 procent vet inte uppskovsregler innebär. Det visar en helt ny undersökning från SBAB där 1 049 personer fått svara på frågor om hur väl insatta de är i bostadsterminologin.  

65 procent har inte koll på betydelsen av skuldkvotstak, och av de tillfrågade 1 049 personerna är drygt hälften, 52 procent, osäkra på vad uppskovsregler är. 49 procent säger att de inte vet vad begreppet flyttskatt betyder. Däremot är endast 15 procent osäkra på vad ränteavdrag är och bara 10 procent av de tillfrågade är osäkra på innebörden av amorteringskravet.

-    Det krävs att du är påläst för att fatta välgrundade och genomtänka beslut på bostadsmarknaden. Men det råder uppenbarligen en stor begreppsförvirring. De som påverkas av de enskilda begreppen förstår inte innebörden och kan inte dra slutsatsen hur det kan påverka den enskilda bostadssituationen, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.  

Några lättare – andra svårare
Amorteringsregler och ränteavdrag är de begrepp som flest säger att de förstår. Debatten som fördes innan de nya reglerna om amortering har bidragit, och ränteavdragen blir man påmind om åtminstone en gång per år i samband med deklarationen.

Andel som vet innebörden av olika begrepp

-    56 procent av de äldsta i vår undersökning vet vad flyttskatt är, men det är alldeles för lite alltså lite drygt hälften. Just den gruppen kan tvingas lära sig innebörden den hårda vägen, när de inser kostnaderna i samband med flytt.  Och att endast 36 procent av de unga vet vad skuldkvotstak är också anmärkningsvärt.

-    Jag sitter inte inne med lösningen men tänker att vi måste prata på ett mer begripligt sätt så att människor kan ta till sig informationen och därmed stå bättre förberedda inför sitt livs kanske största affär, säger Claudia Wörmann.  Ovanstående baseras på en undersökning, Bostadsköpet & tryggheten, SBAB låtit Snabba svar genomföra 15-22 september 2016. I undersökningen har 1 049 personer i åldern 20-80 år svarat. Den 20 oktober presenteras hela rapporten på www.sbab.se


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se