Press

Pressmeddelande | 2016-10-10

Ökad riskspridning bland bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningarna verkar satsa på att sprida riskerna och har en ganska jämn fördelning av räntebindningstider på sina lån. I slutet av september var den vanligaste räntebindningen tre månader, tätt följd av fem år. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av september hade 28 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var samma andel som i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 32 procent medan andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40 procent, också oförändrat jämfört med förra kvartalet.
Trenden med en minskad andel medellånga (1-4 år) räntebindningstider verkar hålla i sig, den har stadigt minskat från toppnoteringar på en bra bit över 50 procent för fyra år sedan. Å andra sidan har både långa (5 år och längre) och korta (under 1 år) räntebindningstider successivt ökat sina andelar

-    Föreningarna verkar följa en rimlig strategi för att sprida riskerna i sin lånehantering. Givet de extremt låga räntenivåerna så är det sannolikt fördelaktigt att välja riktigt lång räntebindning. Samtidigt finns det mycket som talar för att den låga räntenivån ska bestå ett bra tag framöver och då är det förnuftigt att även låta en del av lånet löpa med rörlig ränta, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 28 respektive 25 procent

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Fler väljer korta räntebindningstider

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar att intresset ökat för korta räntebindningstider. Hittills i år har andelen nytecknade lån som placerats till kort räntebindningstid varit hela 59 procent. Framför allt är det efterfrågan på medellång (1-4 år) räntebindning som minskat.
-    Förväntningar om en fortsatt låg räntenivå har sannolikt bidragit till att många av de föreningar som tecknat nya lån hittills under 2016 valt kortast möjliga räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 405 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se