Press

Pressmeddelande | 2016-09-22

SBAB medverkar i beräkningen av Stibor

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) medverkar från och med den 26 september i beräkningen av Stibor genom att rapportera in underlag till NASDAQ Stockholm.

SBAB blir därmed den sjunde banken att medverka i Stiborberäkningen, tillsammans med Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank.

Information om Stibor
Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden (”Stiborbankerna”) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Bankföreningen är huvudman och har det övergripande ansvaret för Stibor.

För ytterligare information, se Svenska Bankföreningens hemsida (swedishbankers.se).


För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se