Press

Pressmeddelande | 2016-09-02

Få låntagare ville binda boräntan under augusti

Intresset för bundna boräntor har varit svalt länge men visat en liten tendens till att öka under de senaste månaderna. Under augusti ökade dock andelen bolåntagare som valde kortaste räntan för sina nya bolån återigen. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under augusti valde drygt 78 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är en procentenhet högre än under juli. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade till drygt 20 procent under augusti medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Trots uppgången ligger andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån fortfarande under 80 procent, en nivå som den låg klart över under 2015 och första halvåret 2016. Andelen som väljer mellanlånga räntebindningstider (1-4 år) var under augusti inte långt från det historiska genomsnittet. Listräntan för räntebindningar från fyra år och uppåt sänktes i mitten av månaden, men någon större effekt av detta går inte att se.

-    Förväntningarna om att boräntorna ska förbli låga under lång tid framöver slår igenom i bolåntagarnas val av räntebindningstider. En stor majoritet bedömer att den risk som det innebär att ha rörlig boränta är väl värd att ta, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Knappt en av tjugo väljer bundet vid villkorsändring
Det är inte bara de nytecknade bolånen som i stor utsträckning placeras till kortast möjliga räntebindningstid. Även gamla låneavtal som villkorsändras, dvs de lån där låntagaren väljer ny räntebindningstid, placeras till största delen till tremånadersränta. I augusti var andelen 95 procent, väl över det historiska genomsnittet på 85 procent.

-    Bolåntagarna fortsätter att låta allt fler av lånen löpa med rörlig ränta. Därmed fortsätter också räntekänsligheten att öka. En oväntad ränteuppgång skulle kunna bli besvärlig och få stora effekter på efterfrågan och konjunktur, säger Tor Borg.

Andel villkorsändrade bolån med genomsnittlig räntebindningstid på 1-3 månader under 2008-2016, tre månaders glidande medelvärde

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se