Press

Pressmeddelande | 2016-08-30

De som äger sin bostad mer nöjda än de som hyr

De som äger sin bostad är mer nöjda med sitt boende än de som hyr. Att äga sitt boende innebär att man i större utsträckning kan välja standard, storlek och läge och därför är mer nöjd. Men inte bara med dessa faktorer, utan med många fler visar en undersökning av SBAB.

SBAB har frågat drygt 2 000 hushåll hur de trivs med sitt boende. Överlag är en majoritet av svenskarna rätt nöjda med boendet. Endast en mindre del är direkt missnöjda. Det framkommer dock tydligt att de som äger sin bostad i mycket högre grad är nöjda med sitt boende, jämfört med de som hyr. Det gäller såväl standard, storlek och läge som miljö och grannar. De som hyr sitt boende svarar också i högre utsträckning att de inte har råd med den bostad de egentligen behöver och att de troligtvis har bytt bostad inom tio år.
 
-    Det finns många socioekonomiska faktorer som påverkar människors uppfattning om sitt boende, men vår undersökning visar på en tydlig skillnad mellan de som äger och de som hyr. De som äger kan i högre grad påverka sin boendesituation och är därför också mer nöjda. Ett på många håll begränsat utbud av hyresrätter gör det svårare att hitta ett hyrt boende att trivas i, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

De som hyr har inte råd med den bostad de behöver
Sju av tio bland de som hyr uppger att de kommer att ha bytt bostad inom tio år, mot knappt hälften av de som äger. Det tyder på att hyresrätten ses som mer tillfällig än det ägda boendet. Majoriteten av de som hyr, 60 procent, uppger dessutom att de inte har råd med den bostad de egentligen behöver

-    Många vill äga sitt boende men anser sig inte ha råd. Det tyder på att det är dags att underlätta för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden istället för att öka inlåsningseffekter och försvåra för förstagångsköpare, säger Emma Persson.


Undersökningen bygger på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra under mitten av maj 2016. I enkäten har 2 026 personer i åldern 20-80 år svarat på en rad påståenden om sitt boende.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Persson, Boendeekonom SBAB. Telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se