Press

Pressmeddelande | 2016-08-25

Andrahandsbostaden rankas lägst, men inte av alla

SBAB har sammanställt svaren från 1 044 personer mellan 20 och 80 år. SBAB ville bland annat ta reda på hur olika bostadsformer värderas och om människor värderar varandra efter var och hur man bor.

Vilken av dessa boendeformer rankar du lägst och vill helst inte bo i

Andrahandsbostaden hamnar lägst i rangordningen för 70 procent av de tillfrågade. Men inte av alla, 30 procent rankar andra bostadsformer lägre än andrahandsbostaden.  12 procent sätter en ägd villa, radhus lägst, 11 procent hyresrätten och för 8 procent hamnar bostadsrätten som bostadsform i botten.

-    Att andrahandsbostaden hamnar lägst i rankingen är inget som förvånar. Men det är inte alla som sätter den boendeformen lägst, vilket är intressant. Det går inte att dra några långtgående slutsatser av det här mer än att en bra sammansatt mix av bostäder behövs för att tillgodose människors möjlighet att bo som de vill, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.
 
Bostaden en värdering
SBAB ställde frågan om människor värderar varandra efter var och hur de bor. 2 av 10 personer instämmer i det. Det är mer vanligt att man i yngre år gör den värderingen, i åldersgruppen 20 till 29 svarar 29 procent ja på frågan att jämför med åldersgruppen 56 till 80 år där 11 procent gör den värderingen.
 
-    Att de yngsta är mer benägna att erkänna att de värderar varandra efter bostadstyp och ort är en effekt av att den gruppen vuxit upp i en tid då det blivit allt svårare på bostadsmarknaden. Många yngre har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och bor inte alls som de vill, samtidigt som man värderas efter var och hur man bor är jobbigt på fler än ett sätt, säger Claudia Wörmann.


Om undersökningen
SBAB har låtit CINT/Snabba Svar genomföra en enkätundersökning i slutet av juni 2016. I enkäten har 1 044 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor.


För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB 0709-906814, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se