Press

Pressmeddelande | 2016-08-15

SBAB sänker listräntan på bolån för bundna löptider  

SBAB sänker listräntan på bolån med fyra till tio års bindningstid med 0,17 till 0,30 procentenheter. Bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag, den 15 augusti 2016.

Sänkningen är en följd av att SBAB:s upplåningskostnader för de löptider som nu räntejusteras har gått ned.

- Vi har ambition att visa följsamhet mot både ränteutvecklingen på marknaden och våra egna upplåningskostnader som följer av den, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

I tabellen nedan framgår SBAB:s aktuella utlåningsräntor för bostadslån till bostadsrätter, villor och fritidshus. Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.

I SBAB:s modell för räntesättning avgör lånebeloppets storlek och belåningsgraden vilken ränta som kunden erbjuds. SBAB:s kunder kan enkelt räkna ut vilken ränta de erbjuds på www.sbab.se/bolanekalkyl eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-45 30 00.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Informationschef SBAB Telefon: 0706-68 38 24, E-post: karin.hellgren@sbab.se