Press

Pressmeddelande | 2016-08-12

Våra livsval påverkas av bostadssituationen

SBAB har ställt bostadsrelaterade frågor till 1 044 personer, för att bland annat ta reda på hur vanligt det är att bostadssituationen påverkar livsmönstret. 21 procent svarar att de själva eller någon de känner skjutit upp sin separation på grund av bostadssituationen. 29 procent har själva eller känner till någon som inte flyttat på grund av att barnen bor kvar hemma för länge.

-    Vi måste sluta prata om bostadsmarknaden som en isolerad ö, den är ju navet till utveckling, i samhället och personligt. Bakom alla siffror och prognoser handlar det om människor som inte kan leva sina liv som de vill, och det är bedrövligt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB.

-    Ungefär 25 000 par skiljer sig varje år, och jag undrar hur många fler det skulle bli om bostadsmarknaden fungerade. Vilken mardröm att leva i en dålig relation och inte kunna gå vidare på grund av bostadssituationen, säger Claudia Wörmann.  

Rörligheten är viktig  

I bostadsdebatten finns en samsyn kring att det både ska byggas mer för att få igång flyttkedjor, och att det befintliga bostadsbeståndet ska kunna utnyttjas bättre, för att få igång rörligheten. SBAB:s undersökning visar att 29 procent har upplevt att en flytt inte blir av på grund av hemmavarande barn.

-    Först när barnen är etablerade på bostadsmarknaden tas beslut om att realisera den egna flytten. Dröjer det att få ut barnen ur boet kanske flytten inte ens blir av.  Människor bor kvar helt enkelt, vilket bidrar till bristen på rörlighet, som alla menar måste öka. De unga är curlade säger vi med bekymmersrynkor, men det är ju inte så konstigt, det är nog ganska lätt att både curla och bli curlad när man bor kvar i föräldrahemmet trots att man är vuxen, säger Claudia Wörmann.

Skillnad geografiskt

Värst är situationen i Stockholm, vilket också återspeglas i svaren. I Stockholms län har 37 procent erfarenhet av (själva eller någon de känner) att en flytt inte blir av på grund av att barnen fortfarande bor kvar i föräldrahemmet. 29 procent svarar att de själva eller någon de känner skjutit upp sin separation på grund av bostadssituationen.

I Jämtland och i Västernorrland ser det annorlunda ut, endast 11 procent har erfarenhet av att skjuta upp sin separation eller inte flytta för att barnen bor kvar i föräldrahemmet.

-    Det är helt befängt att beroende av var du bor är det lättare eller svårare att göra viktiga livsval. Helt klart är det värst för den som bor i en tillväxtregion, medan det på andra håll fungerar hyfsat.  Att inte kunna gå vidare och anpassa boendet efter var man är livet likväl som att att försöka undvika att curla ett vuxet hemmaboende barn är mycket påfrestande, säger Claudia Wörmann.Om undersökningen

SBAB har låtit CINT/Snabba Svar genomföra en enkätundersökning i slutet av juni 2016. I enkäten har 1 044 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor. För mer information, kontakta gärna:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB,
telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se