Press

Pressmeddelande | 2016-08-02

Färre valde rörlig boränta under juli

Andelen bolåntagare som väljer kortaste räntan för sina nya bolån minskade till 77 procent under juli, den lägsta nivån sedan början av 2015. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under juli valde 77 procent tremånadersränta, som är kortast möjliga räntebindningstid, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är fyra procentenheter lägre än under juni. Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år ökade från 18 procent under juni till 22 procent under juli medan andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre var oförändrad på 1 procent.

Det är första gången sedan början av 2015 som andelen som väljer kortast möjliga räntebindning för sina bolån legat under 80 procent. Andelen som väljer mellanlånga räntebindningstider (1-4 år) var under juli uppe på det historiska genomsnittet, vilket den inte varit sedan slutet av 2014. Förändringarna har skett trots att räntenivåerna varit stabila.

  • Möjligen är det så att en del av de nya bolåntagarna nu börjar förbereda sig på att boräntorna kan komma att stiga och därför väljer att binda. Det kan också vara så att all internationell turbulens med Brexit, terrordåd och annat fått en del att bli mer försiktiga med ränterisken, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2016

Genomsnittlig räntebindningstid ökar långsamt

Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ett ganska bra mått på hur känsliga bolåntagarna är för förändringar i räntenivåerna. Ju längre duration desto längre tid tar det för en ränteförändring att slå igenom i räntekostnaderna och tvärtom. Under juli var den genomsnittliga durationen knappt 8 månader för de nytecknade bolånen, 2 månader längre än bottennoteringarna under 2009 och 2015. Det innebär att det tar åtta månader innan en ränteändring slagit igenom fullt ut i en genomsnittlig bolåntagares räntekostnader.

  • Det har funnits vissa tendenser till ökade genomsnittliga räntebindningstider de senaste månaderna. Än så länge är det dock en mycket långsam omsvängning, korta räntebindningar dominerar fortfarande, säger Tor Borg.

Genomsnittlig räntebindningstid i månader för nya bolån samt genomsnitt 2008-2016För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se