Press

Pressmeddelande | 2016-07-07

Bostadsrättsföreningarna både ökar och minskar räntebindningen

Bostadsrättsföreningarna har under det andra kvartalet minskat andelen lån med medellång räntebindning (1-4 år) medan de ökat andelen lån med kortare och längre räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 28 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en procentenhet högre än i slutet av förra kvartalet. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 32 procent, två procentenheter lägre än i mars. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40 procent, en uppgång med en procentenhet.

Andelen långa (5 år och längre) räntebindningstider har successivt ökat från en bit under 30 procent för fyra år till att nu ha passerat 40 procent, en andel som vi inte sett sedan finanskrisen 2008. Även andelen lån med korta räntebindningstider har trendmässigt ökat de senaste tre till fyra åren.

-    Det verkas finnas två pågående trender. Dels vill fler föreningar låsa in dagens låga räntekostnader under ett antal år framöver och då väljer man riktigt lång räntebindning. Dels räknar många med att räntenivån ska förbli låg under lång tid och då söker man sig till kortast möjliga räntebindning, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 27 respektive 25 procent.

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

Svalt intresse för medellånga räntebindningstider

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar också att intresset ökat för både korta och långa räntebindningstider ökat under de senaste kvartalen. Framför allt har andelen nytecknade lån som löper med högst 12 månaders räntebindningstid stigit markant de senaste kvartalen.

-    Förväntningar om fortsatt låga korta boräntor har troligtvis bidragit till att många av de föreningar som tecknat nya lån hittills under 2016 valt kortast möjliga räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB

SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.
Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 25 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 398 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.


För mer information, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Informationschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se